بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی….

بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی....

بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه… ۱
۱ -۱- بیان مسئله… ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورتانجام تحقيق… ۵
۱-۳- اهداف پژوهش… ۷
فرضیه های پژوهش… ۷
تعاریف مفهومی و عملیاتی… ۸
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه… ۱۰
تعریف و سنخ شناسی فرهنگ سیاسی… ۱۴
تعاریف و تاریخچه… ۱۹
اهمیت فرهنگ سیاسی… ۲۳
عناصر فرهنگ سیاسی… ۲۵
چهارچوب مفهومی و نظری آگاهی سیاسی… ۲۸
الگوهای رفتار سیاسی زنان… ۳۱
مفهوم مشاركت سياسي… ۳۳
مشاركت سياسي در دو سطح قابل طبقه بندي…

بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)….

بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)....

بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)….

چکیده :
رشد جهانی شدن و تکنولوژی بسیار پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث شده‏اند سازمانهای سده بیست و یکم شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کنند. در سازمانهای سنتی، صرفا انرژی کارکنان مدیریت میشد در حالیکه در سازمانهای امروزی نیاز به آن خواهد بود که علاوه بر انرژی، نیروی فکری و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت گردد. از این رو امروزه سازمانها، بر توانمندی منابع انسانی خود توجه ویژ ه داشته و بر عوامل افزایش توانمندی نیروی انسانی تاکید…

بررسي پديده فمنيسم و تحليل محتواي نشريات پيام زن و زنان در اين مورد از سال ۷۰ تا ۷۸…….

بررسي پديده فمنيسم و تحليل محتواي نشريات پيام زن و زنان  در اين مورد از سال 70 تا 78.......

بررسي پديده فمنيسم و تحليل محتواي نشريات پيام زن و زنان در اين مورد از سال ۷۰ تا ۷۸…….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. ۱
مقدمه. ۲
بخش اول: ویژگیهای طرح
۱- طرح مسئله. ۵
۲- هدف و انگیزه تحقیق. ۶
۳- ضرورت موضوع تحقیق. ۷
۴- سوالات تحقیق. ۸
۵- فرضیه‏ها:. ۹
۶- تعريف مفهوم فمنيسم. ۱۰
بخش دوم : چهارچوب نظری تحقیق
۱- تاریخچه مختصر تکوین نظریه‏های فمنیستی. ۱۲
۲- تعاریف مطرح از فمنیسم. ۲۰
پدر سالاری. ۲۳
تنوع تاریخی. ۲۴
۳- نظریه های فمینیستی با دیدگاه سیاسی. ۲۶
الف: فمینیسم لیبرال اولیه. ۲۶
ب: فمینیسم مارکسیستی. ۲۷
ج- فمینیسم سوسیالیستی تخیلی. ۳۰
د- زن به…

نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبيرستاني منطقه شش تهران…

نوجوانان 15 تا 18 ساله دبيرستاني منطقه شش تهران...

نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبيرستاني منطقه شش تهران…

   چكيده
در عصر حاضر كه ارتباطات مبتني بر اطلاعات مرزهاي جغرافيايي را درنورديده و تحولاتي شگرف را در عرصه جهاني رقم زده است, رسانه در مقام ابزاري مفيد مي تواند به انسان قرن بيست و يك كمك كند تا با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي به زندگي دلخواه, آرماني و پربار دست يابد; ضمن آن كه اگر ابزار مزبور به اشتباه و يا همراه با سوء نيت به كار گرفته شود مي تواند چون نيرويي ويران كننده و مصيبت بار عمل كند. براي اين كه بتوان در برابر رسانه هاي متكثر…

بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان…

بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان...

بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان…

 فهرست مطالب
بخش اول
کلیات تحقیق
چكيده…
مقدمه..
۱-۱-بیان مسئله.
۱-۲-اهداف تحقیق…
هدف اصلی تحقیق..
اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
سئوال اصلی…

بررسي سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی…

بررسي سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی...

بررسي سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی…

چکیده
پژوهش حاضر تلاشی است برای تبیین سیره تبلیغی امام صادق(ع) برای نشر و گسترش معارف اسلامی و مخاطب­شناسی آن حضرت. در این پژوهش پس از تشریح مکاتب مختلفی ارتباطاتی، در نهایت تلفیقی از مکتب انتقال و ارتباطات آیینی برای تشریح سیره تبلیغی آن حضرت ارائه شده است. در ادامه مبتنی بر منظومه معرفتی اندیشمندان شیعه، سعی شده است تعریفی قابل قبول برای واژه تبلیغ ارائه شود. مبتنی بر تعریف ارائه شده هر اقدامی که شخصیت انسانی را در جهت ارزشهای الهی سوق…

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)….

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی  (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)....

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)….

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ۱
 فصل اول: مقدمات و کليات
۱ـ۱ـ مقدمه۳
۱ـ۲ـ بیان مسأله۴
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش۸
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۱۰
۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلی (اصلی) ۱۰
۱ـ۴ـ۲ـ اهداف اختصاصی (جزئی) ۱۰
۱ـ۵ـ ساماندهی رساله ۱۱
 
فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق و چهارچوب نظری پژوهش
۲ـ۱ـ مقدمه۱۳
۲ـ۲ـ شبکه‌های اجتماعی اینترنتی۱۳
۲ـ۳ـ تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و انواع آن۱۶
۲ـ۴ـ ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تفاوت آن با سایر رسانه‌های…

بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز…

بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز...

بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده….۱
فصل اول : كليات تحقيق
۱-۱٫مقدمه..۳
۱-۲٫بیان مسئله و اهمیت موضوع….۵
۱-۳٫اهداف تحقیق….۶
۱-۴٫توصیف منطقه مورد مطالعه…۶
۱-۵٫شرح مفاهیم و اصطلاحات….۷
۱-۶٫مشارکت…۹
۱-۷٫پایگاه اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸٫کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل دوم : ادبيات و پيشينه…

بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی والدین با پرخاشگري و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳….

بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی والدین با پرخاشگري و رشد اجتماعی کودکان  7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال  تحصیلی  1393....

بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی والدین با پرخاشگري و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳….

چکیده
هدف : در پژوهش حاضر ، هدف ، بررسی رابطهسبکهايدلبستگیوالدینباپرخاشگريورشداجتماعیکودکان ۷تا۱۱سال (مقطعابتدایی ) شهرستانبهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳می باشد. روش : دراینپژوهشاز۱۵۰دانشآموز(۷۵نمونهدخترو۷۵نمونهپسر ( بهصورتنمونهدردسترساز مدارس ابتدایی شهربهشهرانتخاب شدند و پرسشنامه های سبکدلبستگیهزنوشیور (۱۹۸۷)، رشداجتماعیوایلند(۱۹۵۳) ، وپرخاشگريباسوپري(۱۹۹۲) ،توسط مربیان و والدین (با توجه به شناختی که از کودکان داشتند ) تکمیل گردید . یافته ها :…

نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی….

نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی....

نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی….

 
 
فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول: کلیات پژوهش۲
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ بیان مسئله۴
۱-۳ اهمیت مساله۶
۱-۴ اهداف پژوهش۹
۱-۵ سوالات تحقیق۹
فصل دوم:۱۰
۲-۱- تاریخچه تحقیق ۱۱
۲-۱-۱ مشاركت اجتماعي ايرانيان در بعد از انقلاب اسلامي۱۳
۲-۱-۲ – کمیته امداد خمینی و مشارکت۱۵
۲-۱-۳- برنامه توسعه مشارکت های مردمی۱۶
۲-۲- پیشینه تحقیق۱۹
۲-۲-۱- پیشینه داخلی۱۹
۲-۲-۲- پیشینه خارجی۲۲
۲-۳ – مفاهیم ۲۵
۲-۳-۱- مشارکت۲۵
۲-۳-۱-۱ انواع مشارکت۲۶
۲-۳-۱-۲ – بعدهای مشارکت۲۷
۲-۴ – دیدگاه های نظری درباره مشارکت۲۹
۲-۴-۱-…