نام فایل دانلودی: بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران…

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران...

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده:.. ۱
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱-مقدمه: .. ۳
۱-۲- بيان مسأله.. ۴
۱-۳- سؤالات تحقيق. ۵
۱-۴- فرضيات تحقيق. ۵
۱-۵- اهداف و ضروريات تحقيق… ۵
۱-۶-پیشینه تحقیق…۵
۱-۷- روش تحقيق…………………………….. ۶
فصل دوم: مباني و مفاهيم مفسد‌في‌الارض
۲-۱- تبيين لغوي افساد‌في‌الارض………………. ۸
۲-۲- مبناي فقهي جرم افساد…………………… ۱۰
۲-۲-۱- آيات……………………………….. ۱۰
۲-۲-۲- روايات……………………………… ۲۱
۲-۲-۳- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهي…

نام فایل دانلودی: تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی…..

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده  درء با تاکید بر رویه قضایی.....

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی…..

 صفحه
فهرست
چکیده…۱
مقدمه.۲
اهمیت تحقیق…۴
اهداف تحقیق…۴
روش تحقیق….۵
پرسشهای تحقیق..۵
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۵
سازمانده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۶
فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه
۱-۱مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۱گفتار نخست واژه…

نام فایل دانلودی: بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات…

بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات...

بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات…

چکیده پایان‌نامه:
فتنه از موضوعات مهم اجتماعی وسیاسی است که از منظر اسلام،شایسته نقد و تحلیل فراگیر است فتنه در آیات و روایات با معانی متعددی آمده است که از آن جمله می توان به آزمایش شرک،امتحان، انحراف، کشتن، فریب، آمیخته شدن حق و باطل اشاره نمود.با توجه به گسترده بودن مفهوم وجنبه های فتنه، در این رساله تنها به بررسی فتنه از منظر آیات وروایات در زمان پیامبر اکرم (ص) وامام علی (ع) پرداخته ایم.
فتنه یک پدیده اجتماعی و همگانی است و اختصاص به…

نام فایل دانلودی: بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)…

بایستگی‌های فقه پویا  از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)...

بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)…

چکیده
این رساله با عنوان «بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)» و با هدف شناساندن فقه امامیه به عنوان فقهی پویا در همه‌ی اعصار به انجام رسیده است. در دنیای کنونی با پیشرفت علوم مختلف فقه نیز به عنوان علمی که در تمامی شئون زندگی مردم مسلمان جاری است باید همگام و همسو با علوم دیگر پیشرفت نماید.
روش استنباط احکام شرعی و شیوه‌های مختلف پاسخگویی سنتی با تکیه بر کتب و روش پیشینیان بوده است ولی آنچه به نظر…

نام فایل دانلودی: بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق …

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ...

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق …

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده.. ۱
مقدمه..۲
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱- بيان مسئله.. ۵
۱-۲- پرسش هاي تحقيق..۶
۱-۳- فرضيات تحقيق… ۷
۱-۴- اهداف و ضروريات تحقيق… ۷
۱-۵-پيشينه تحقيق. ۷
۱-۶- روش تحقيق.. ۸
فصل دوم: تعاريف اصطلاحات و مباحث عام
۲-۱- جرم…………………………. ۱۰
۲-۲- انواع جرايم………………….. ۱۱
۲-۳- هرزه نگاري…………………… ۱۲
۲-۳-۱- مفهوم پورنوگرافي(pornography)…… 15
۲-۳-۲- پیشینه پورنوگرافي (هرزه نگاري).. ۱۸
۲-۴- اينترنت…………………….. ۲۰
۲-۴-۱- اينترنت بي سيم…………….. ۲۱
۲-۴-۲-…

نام فایل دانلودی: اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات….

اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات....

اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات….

فهرست مطالب
مقدمه۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم۲
گفتار اول: کلیات۳
۱٫ تبیین موضوع۳
۲٫ پیشینه تحقیق۳
۳٫ سوال اصلی۵
۴٫ سوالات فرعی۵
۵٫ فرضیه ها۵
۶٫ اصل “امامت” و جایگاه “امام”‌در تفکر اسلامی۶
۱٫ غدیر خم۱۱
غدیر۱۱
معنای اصطلاحی غدیر۱۲
خم۱۲
غدیر خم۱۳
۲٫ مولی و واژه های هم‌ردیف۱۴
۳٫ شبهه۱۵
فصل دوم: تبیین سند و دلالت حدیث غدیر بر امامت۱۶
گفتار اول: شرح اصل حدیث غدیر۱۷
الف: قصه غدیر به روایات شیعه۱۷
۱٫ واقعه غدیر به روایت الغدیر۱۷
۲٫ واقعۀ غدیر به روایت…

نام فایل دانلودی: تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان…

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان...

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده:۱
مقدمه۲
بیان مسئله :۳
سوالات :۴
فرضیات :۴
ضرورت و اهمیت تحقیق:۴
اهداف :۵
پیشینه و ادبیات تحقیق :۵
روش تحقیق :۶
محدودیت های تحقیق:۶
ساختار تحقیق :۶
فصل اول: روش های حل و فصل خصومات۸
مقدمه فصل اول :۹
۱-۱-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی :۱۱
۱-۱-۱-روش قضاء دولتی :۱۲
۱-۱-۲- روش سازش:۱۳
۱-۱-۳-روش داوری :۱۳
۱-۲-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی :۱۴
۱-۲-۱-روش های غیر حقوقی :۱۶
۱-۲-۲-روش های حقوقی :۱۶
۱-۲-۳-روش دیپلماتیک…

نام فایل دانلودی: نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود….

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود....

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود….

فهرست مطالب
مقدمه.. ۱
تعریف مسأله.. ۲
پیشینه‌ی تحقیق.. ۲
ضرورت تحقیق.. ۳
اهداف تحقیق.. ۴
سؤالات تحقیق.. ۴
سؤال اصلی.. ۴
سؤالات فرعی.. ۴
فرضیه ها.. ۵
روش انجام تحقیق.. ۵
ساختار تحقیق.. ۵
فصل اول: کلیات.. ۸
گفتار اول: معنا شناسی.. ۹
الف) واژه انحراف.. ۹
۱) معنای لغوی.. ۹
ب) انواع انحراف.. ۱۰
گفتار دوم: آشنایی با امام سجادjو زمان ایشان.. ۱۱
۱) القاب، کنیهها، تاریخ و مکان ولادت حضرت.. ۱۱
۲) فضائل و مناقب امام سجادj.. 12
الف – خصوصیات اخلاقی امام سجادj.. 12
۱)عبادت و…

نام فایل دانلودی: حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل…

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل...

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل…

چکیده :
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن…

نام فایل دانلودی: حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق…

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق...

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق…

فهرست مطالب
عنوان. صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۳
‌أ-بیان مسئله……………………………………………………… ۳
‌ب-سؤالات تحقیق…………………………………………………….. ۸
‌ج-فرضيه‏هاي تحقیق.. ۸
‌د-پیشینه تحقیق……………………………………………………. ۸
۱- تحقیقات داخلی. ۸
۲- تحقیقات خارجی. ۱۲
ه- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۳
‌و-اهداف تحقیق……….. ۱۵
‌ز-روش تحقیق……….. ۱۶
‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق.. ۱۷
‌ط-ساماندهی تحقیق.. ۱۷
بخش اول: کلیات و مفاهیم. ۱۸
فصل اول- تعاریف و…