نام فایل دانلودی: بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده....

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

فهرست مطالب
 عنوان.. صفحه
چکیده…. ۱
مقدمه.. ۲
الف)بیان مسئله.. ۲
ب)سوالات تحقیق.. ۴
پ)فرضیات پژوهش.. ۴
ت) پیشینه تحقیق.. ۵
ث) روش تحقیق.. ۵
ج) اهدف پژوهش.. ۵
ح)ساختار تحقیق.. ۶
فصلاول:تعاریف و مفاهیم.. ۷
۱-۱تلویزیون های ماهواره ای.. ۸
۱-۲ تاریخچه ماهواره تلویزیونی .. ۸
۱-۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان .. ۱۱
۱-۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. ۱۳
۱-۴-۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه.. ۱۳
۱-۴-۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده .. ۱۴
۱-۴-۳ ماهواره های ارتباطی پخش…

نام فایل دانلودی: اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها…

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها...

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها…

چکیده :
واژگان کلیدی :
امامت خاصه، امام حسن(×)، امام حسین(×)، امام سجاد(×)،فیصل نور،ابن تیمیه
 بعد ازتبیین ضرورت امامت، شناخت مصادیق آن مهم‌ترین معرفت در حیطه امامت شناسی است.چرا که«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» .ازاین روپاسخ به شبهات وارده در مسئله امامت به نوعی فرار از مرگ جاهلی خواهد بود.
لذا دراین پژوهش سعی شده است به شبهاتی که در آخرین نوشتارهای علمی وهابیت مطرح گردیده است پاسخ داده شود.
فیصل نور که از…

نام فایل دانلودی: بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران…

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران...

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران…

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
مقدمه.. ۲
فصل اول: کلیات
۱- فصل اول: کلیات…۶
۱-۱- بیان مساله .. ۶
۱-۲- پرسش های تحقیق… ۷
۱-۳- فرضیه های تحقیق…. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق… ۷
۱-۵- سوابق مربوطه …………………. ۷
۱-۶- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…… ۷
۱-۷- روش کار ……………………… ۸
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات ……………. ۸
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………. ۸
۱-۱۰- ابزارگردآوری اطلاعات ………….. ۸
فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام
۲- فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام…

نام فایل دانلودی: بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه…

بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه...

بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه…

فهرست مطالب
چكيده.. ۱
مقدمه… ۲
فصل اول : کلیات تحقیق… ۴
۱-۱-بیان مسئله.. ۵
۱-۲-اهداف تحقیق…. ۶
۱-۳-پرسش های تحقیق…۶
۱-۴-فرضیات تحقیق…۶
۱-۵- روش تحقیق.. ۶
فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام… ۷
بخش اول:تعاریف ۸
۲-۱- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن………….. ۸
۲-۱-۱- تعريف بلوغ……………………………… ۸
۲-۱-۲- بلوغ زن………………………………… ۸
۲-۱-۳- تغييرات دوران بلوغ در انسان………………. ۹
۲-۱-۴- تغييرات بلوغ در دختران…………………… ۹
۲-۱-۴-۱- ترتيب تغييرات جسمي دخترها در…

نام فایل دانلودی: بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي ….

بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي  ....

بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي ….

 مقدمه
ابويوسف يعقوب بن اسحاق سكّيت يكي از بزرگان ادبيّات عرب در عصر و زمان خويش بود. خانواده ي وي كه از اهالی دورق « شاد گان امروزی» بودند ، به عراق مهاجرت نمودند . ابن سكّيت و پدرش در بغداد مشغول علم آموزي بودند و همزمان معلم كودكان آنها در درب القنطره بغداد بودند. ابن سكّيت در علوم مختلف مانند علم لغت، نحو ، شعر و روايت و حتي گياه شناسي ( علم نبات) به درجات والايي رسيد . وحتي شاگرداني در تمام علوم آن زمان تربیت نمود ، كه در فصل…

نام فایل دانلودی: اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران….

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران....

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران….

 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….۱
۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۱
۲- بيانمسله ……………………………………………………………………………………………….۲
۳- سؤالاتتحقیق………………………………………………………………………………………….۲
۴- فرضياتتحقیق………………………………………………………………………………………..۳
۵-…

نام فایل دانلودی: بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث….

بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث....

بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ..۱
مقدمه .۲
فصل اول : كليات تحقيق
۱-۱ بيان مساله …۶
۱-۲ پيشينه موضوع ..۶
۱-۳ ضرورت اهداف و اهميت موضوع…۷
۱-۴ سوالات تحقيق..۷
۱-۵ فرضیه تحقيق…۷
۱-۶ روش تحقیق…۷
فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات و مباحث عام
۱-۲ بخش اول : تعريف كافر………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۱ گفتار اول : كافر در لغت و اصطلاح………………………………………………………………………………۹
۲-۲ بخش دوم : تعريف…

نام فایل دانلودی: بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران…

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران...

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده:.. ۱
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱-مقدمه: .. ۳
۱-۲- بيان مسأله.. ۴
۱-۳- سؤالات تحقيق. ۵
۱-۴- فرضيات تحقيق. ۵
۱-۵- اهداف و ضروريات تحقيق… ۵
۱-۶-پیشینه تحقیق…۵
۱-۷- روش تحقيق…………………………….. ۶
فصل دوم: مباني و مفاهيم مفسد‌في‌الارض
۲-۱- تبيين لغوي افساد‌في‌الارض………………. ۸
۲-۲- مبناي فقهي جرم افساد…………………… ۱۰
۲-۲-۱- آيات……………………………….. ۱۰
۲-۲-۲- روايات……………………………… ۲۱
۲-۲-۳- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهي…

نام فایل دانلودی: بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار….

بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار....

بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار….

فهرست مطالب
مقدمه.. ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم.. ۴
گفتار اول: کلیات.. ۵
الف) تعریف و تبیین موضوع.. ۵
ب) پیشینه تحقیق.. ۷
ج) اهمیت موضوع.. ۷
د) ضرورت تحقیق.. ۸
هـ) اهداف تحقیق.. ۸
و) سؤالات اصلی و فرعی.. ۹
۱٫ سؤال اصلی تحقیق.. ۹
۲٫ سؤالات فرعی تحقیق.. ۹
ز) فرضیه‌های تحقیق.. ۹
۱٫ فرضیه اصلی تحقیق.. ۱۰
۲٫ فرضیه‌های فرعی تحقیق.. ۱۰
ح) روش تحقیق.. ۱۰
گفتار دوم: مفاهیم.. ۱۱
الف) امامت.. ۱۱
تعریف لغوی امامت.. ۱۱
تعاریف متکلمان اسلامی.. ۱۲
تعاریف عام.. ۱۲
تعاریف خاص.. ۱۳
نکات…

نام فایل دانلودی: اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص….

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص....

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص….

چكيده
در ميان آياتي كه امامت خاصه را اثبات مي كنند آيات صادقين، مباهله و نجم خلافت بلافصل اميرالمؤمنين(ع) را اثبات مي نمايد.
در آيه صادقين عمده استدلال بوسيله آن بر لفظ صادقين و لزوم اتباع از آنان است. كلمه «صدق» در اصل به معناى مطابقت گفتار و يا خبر با خارج است و مجازا در اعتقاد و عزم و اراده و عمل نيز استعمال شده است، و مقصود از صدق، معناى مجازى و وسيع آن است، نه معناى لغوى و خاص آن.
مفسّران اهل سنّت در تفسير اين آيه بعضا از كنار اين…