نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران

نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران

نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران

فهرست :
ايران و آمريكا ۱۹۴۵-۱۹۴۱
اشغال ايران
حضور آمريكايي ها در ايران
شكل گيري سياست آمريكا در ايران
آمريكا و نفت ايران
ايران و آمريكا ۱۹۵۰ -۱۹۴۵ (۱۳۲۹ -۱۳۲۴ش)
تخلية ايران از نيروهاي اشغالگر
نشست شمال – دكترين ترومن
سياست جديد آمريكا در ايران
نقش آمريكا در به قدرت رساندن رزم آرا
قتل رزم آرا و نقش آمريكا
دولت مستعجل و محلل علا
مخالفت آمريكا با عمليات نظامي انگلستان در ايران
ميانجيگري آمريكا براي حل مسئله نفت
هيئت جكسن
مأموريت هريمن و طرح…

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *