نام فایل دانلودی: کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون…..

کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین  های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون.....

کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جدول‌هاح‌
فهرست شکل‌‌هاخ‌
فصل ۱-مقدمه۳
۱-۱- مقدمه…………۳
۱-۱-۱-انرژی باد………..۳
۱-۱-۲-مزایای استفاده از انرژی باد در مقایسه با سو خت های فسیلی۵
۱-۱-۳-معایب۶
۱-۱-۴-مزایای ژنراتور القایی۶
۱-۱-۵-معایب ژنراتور القایی۷
۱-۲-تولیدات پراکنده۸
۱-۲-۱- مقدمه۸
۱-۲-۲-اهمیت انرژی‌های نو و دلیل گرایش به آن‌ها۱۱
۱-۳-تاریخچه…..۱۳
۱-۳-۱-تاریخچه استفاده از انرژی بادی۱۳
۱-۳-۲-تاریخچه میکروتوربین۱۵
۱-۳-۳-تاریخچه باتری‌ها…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *