نام فایل دانلودی: کتاب معرفی تمام جنگهای ایران از ابتدا تا کنون

کتاب معرفی تمام جنگهای ایران از ابتدا تا کنون

کتاب معرفی تمام جنگهای ایران از ابتدا تا کنون

معرفی کتاب:معرفی تمام جنگهای ایران از ابتدا تا کنون
فهرست مطالب این کتاب:( تاریخ ایران باستان )
جنگ های کوروش کبیر ( جهت بست قامرو هخامنشی )
مبارزه کوروش با پادشاه کشور لیدیه
حمله کوروش به ارمنستان
یورش کورش به آشور و بابل
چیرگی ایران بر فنیقیه و فلسطین
جنگ بابل ( نبرد کورش کبیر و نبونید پادشاه بابل )
دو یادگار کوروش در فتح بابل
جنگ سارد ( نبرد کوروش کبیر با کرزوس )
نبرد کورش کبیر با ماساژتها و کشته شدن کوروش کبیر
جنگ پلوزیوم ( نبرد کمبوجیه…

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *