نام فایل دانلودی: کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین….

کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین....

کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین….

فهرست جداول…. ی
فهرست اشکال…… ک
چکیده……. ۱
فصل اول مقدّمه…. ۲
۱-۱- پیشگفتار… ۳
۱-۲- بیان مسئله……………………………….. ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیّت پژوهش……………………….. ۴
۱-۴- اهداف پژوهش………………………………. ۴
۱-۵- محدودیت‌های موجود در انجام پژوهش…………….. ۵
۱-۶- روش انجام پژوهش…………………………… ۶
فصل دوم واکنش شیمیایی و راکتور شیمیایی……………….. ۸
۲-۱- مقدمه……………………………………. ۹
۲-۲- تعریف واکنش شیمیایی……………………….. ۹
۲-۳- انواع واکنش‌های…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *