نام فایل دانلودی: هر آنچه که باید در باره خورشید بدانید

هر آنچه که باید در باره خورشید بدانید

هر آنچه که باید در باره خورشید بدانید

تاج نگار (Coronagaph)
قبلا تاج خورشبد در موقع کسوف کامل قابل مشاهدهبود، ولی از وقتی که که گوروناگراف (تاج نگار) ، دستگاهی که نور پراکنده خورشید راحذف می‌کند، توسطلیوت (B. Lyot) اختراع شد. مشاهده تاج داخلی در روزی کههوا ابری نباشد، امکان پذیر است.
قسمتهای مختلف تاج خورشیدی
تاج خورشید از دو قسمت که با یکدیگر پوشش دارندتشکیل شده است.

تاج k یا تاج واقعی.
تاج f که از نور زودیاک (Zodiacal – Light) داخلی تولید می‌شود.

طیف تاج خورشیدی
منشأ خطوط تشعشعی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *