نام فایل دانلودی: نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی…..

نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی.....

نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی…..

چکیده :
گسترش کالبدی یا فیزیکی روزافزون سکونتگاهها اعم از شهری و روستایی که امروزه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شتاب فزاینده ای یافته اند، امری اجتناب ناپذیر است.که بعضا بشکل ارگانیک در طول زمان خصوصا در مورد سکونتگاههای روستایی مشاهده می شود.که از جمله پیامدهای آن تغییر کاربری اراضی بخصوص کاربریهای مولد در بخش کشاورزی خواهد بود. در این تحقیق بررسی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی دهستان پیربازار با تاکید بر گسترش کالبدی شهر…

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *