نام فایل دانلودی: نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتيكي جمهوری اسلامی ایران…..

نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتيكي جمهوری اسلامی ایران.....

نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتيكي جمهوری اسلامی ایران…..

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.. ز
مقدمه… ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله… ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورتتحقیق… ۴
۱-۳- اهداف تحقیق. ۵
۱-۴- سئوال تحقیق…………………………… ۵
۱-۵- فرضیه های تحقیق……………………….. ۵
۱-۶- روش تحقیق و مراحل انجام آن……………… ۵
۱-۷- ادبیات تحقیق………………………….. ۶
۱-۸- محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی تحقیق……. ۸
۱-۹- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق…………….. ۸
۱-۱۰- اهداف کاربردی بهره وران تحقیق………….. ۸
۱-۱۱- جنبه نو آوری تحقیق……………………….

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *