نام فایل دانلودی: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی…

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی...

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی…

 فهرست مطالب
چکیده ..۱
مقدمه …۲
کلیات ..۶
تاریخچه حق حبس…۸
فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
۱-۱- مفهوم حق حبس …۱۰
۱-۱-۱- تعریف حق..۱۰
۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت …۱۰
۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی حبس ….۱۱
۱-۱-۳-۱- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۱-۳-۲- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه …………………………………………………………۱۲
۱-۲- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *