نام فایل دانلودی: مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی…

مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی...

مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی…

فهرست
چکیده۱
مقدمه۲
ضرورت تحقیق۴
اهداف تحقیق۴
پرسش‌های تحقیق۴
فرضیه‌ها۴
پیشینه‌ی تحقیق۵
روش تحقیق۵
مشکلات تحقیق۵
ساختار تحقیق۵
فصل اول: کلیات و بیان شروط شهادت شرعی در مذاهب اسلامی۶
۱ـ۱ واژه‌شناسی۷
۱ـ۱ـ۱ واژگان اصلی۷
۱ـ۱ـ۱ـ۱ شهادت۷
۱ـ۱ـ۱ـ۲ شاهد۸
۱ـ۱ـ۱ـ۳ عدالت۸
۱ـ۱ـ۱ـ۴ جرح۹
۱ـ۱ـ۱ـ۵ تعدیل۹
۱ـ۱ـ۲ واژگان مرتبط۱۰
۱ـ۱ـ۲ـ۱ دعوی۱۰
۱ـ۱ـ۲ـ۲ دلیل۱۰
۱ـ۱ـ۲ـ۳ بینه۱۱
۱ـ۱ـ۲ـ۴ تحمل شهادت۱۱
۱ـ۱ـ۲ـ۵ ادای شهادت۱۲
۱ـ۱ـ۲ـ۶ مطلع یا شاهد عرفی۱۲
۱ـ۲ بیان شروط شهادت شرعی در…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *