نام فایل دانلودی: مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند….

مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند....

مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ……. ۳
۱-۲- بیان مسئله… ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- بیان عملکرد فصل های آینده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم : پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۲-۱- قیمت گذاری و…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *