نام فایل دانلودی: مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون....

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…..۱
فصل اول: مقدمه
(۱-۱)ماشينهاي سنکرون………………..….………………………………………………………………………….………..2
(۱-۲)معادلات و محاسبات اوليه ماشين سنکرون.. ۶
(۱-۲-۱)مدارهاي تزويج شده با نشتي – سيستم مغناطيسي خطي :.. ۸
(۱-۲-۲)مدارهاي تزويج شده بدون نشتي – سيستم مغناطيسي خطي:.. ۱۱
(۱-۳)معادلات ولتاژ ماشين سنكرون…..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *