نام فایل دانلودی: طراحی اقلیمی ساختمان

طراحی اقلیمی ساختمان

طراحی اقلیمی ساختمان

فهرست مطالب
مقدمه
 
۳٫۱٫۱ Design considerations 3.1.1 ملاحظات طراحی
OvershadowingOvershadowing
WindflowWindflow
Temperature and humidity دما و رطوبت
Planning restrictions محدودیت های برنامه ریزی
طرح بندی و شکل
کاربران ساختمان
۳٫۱٫۲ Site, climate and building design checklist 3.1.2 سایت ، آب و هوا و چک لیست طراحی ساختمان
۳٫۲ Daylighting 3.2 وری از روشنایی روز
۳٫۲٫۱ Design strategies استراتژی طراحی ۳٫۲٫۱
۳٫۲٫۲ Daylighting checklist 3.2.2 فهرست وری از روشنایی روز
۳٫۳ Shading 3.3 سایه
۳٫۳ Shading 3.3 سایه
و …
 
 
 
PASSWORD : www.coffe.4kia.ir
 
با عضویت…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *