نام فایل دانلودی: طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون….

طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون....

طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون….

فهرست مطالب
۱- فصل اول: بررسي منابع۱
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- کنترل‌کننده‌هاي موازي۵
۱-۲-۱- جبران‌کننده‌ي VARاستاتيکي (SVC)6
۱-۲-۲- جبران‌کننده‌ي استاتيکي سنکرون (STATCOM)7
۱-۲-۲-۱- اساس عملکرد STATCOM10
۱-۲-۳-مقايسه‌ي STATCOMو SVC12
۱-۳- مروري بر کارهاي انجام شده۱۳
۱-۴- خلاصه۱۸
۲-فصل دوم: پايداري سيستم‌هاي قدرت۱۹
۲-۱- مقدمه۲۰
۲-۲- پايداري زاويه‌ي رتور۲۲
۲-۳- منحني توان- زاويه۲۳
۲-۴- معادله توان- زاويه۲۳
۲-۵- معادله نوسان۲۴
۲-۶- معيار سطوح برابر۲۷
۲-۷- منحني نوسان۲۹
۲-۸- راهبردهاي…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *