نام فایل دانلودی: شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی…

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی...

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی…

فهرست مطالب
چکیده۸
مقدمه. ۸
الف. بیان مساله. ۱۱
ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. ۱۳
ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۱۳
د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. ۱۵
ه. اهداف مشخص تحقيق.. ۱۵
و. فرضيه‏هاي تحقیق.. ۱۵
فرضیه اصلی.. ۱۵
فرضیه هاي فرعی.. ۱۵
بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی.. ۱۷
فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط.. ۱۷
گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی.. ۱۷
بند اول: اقسام کلی اراضی.. ۱۷
بند دوم: مفهوم مال و مالكيت.. ۲۰
بند سوم: مفهوم حقوق…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *