نام فایل دانلودی: شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد با استفاده از روش‌های عددی در محیط GIS…

شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد با استفاده از روش‌های عددی در محیط GIS...

شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد با استفاده از روش‌های عددی در محیط GIS…

 چکیده :
پدیده شکست سد از پتانسیل فاجعه انگیزی برخوردار است. بنابراین برآورد پارامترهای هیدرولیکی امواج سیلاب جهت پیش‌بینی خطرات و مدیریت منابع و امکانات و حفظ جان انسان‌ها امری مهم می‌باشد. از این رو موضوع شکست سد و تخمین سرعت و ارتفاع موج حاصل از این پدیده و در نتیجه تعیین نواحی پرخطر پایین دست سد و برآورد خسارت‌های ناشی از شکست احتمالی سدها از دیر باز مورد توجه و مطالعه محققین بوده است. این مهم به کمک مدل‌سازی شکست سد انجام…

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *