نام فایل دانلودی: راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی…

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی...

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-کلیات تحقیق۳
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-اهداف تحقیق۴
۱-۳-سئوالات تحقیق۴
۱-۴-فرضیات تحقیق۵
۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق۵
۱-۶-روش تحقیق۶
۱-۷-ساماندهی تحقیق۶
فصل دوم:مفاهیم و کلیات
۲- مفاهیم و کلیات۹
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم۹
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم۹
گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی۱۱
مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم۱۵
گفتار اول: عوامل جرم زا۱۵
گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *