نام فایل دانلودی: داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل…

داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل...

داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل…

فهرست مطالب
چکيده.. ۱
شرح موضوع و ضرورت تحقیق.. ۲
بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک
فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک.. ۵
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی.. ۵
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد.. ۵
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد ۶
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف.. ۷
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *