نام فایل دانلودی: دانلود مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر – علوم اجتماعی – word

دانلود مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر - علوم اجتماعی - word

دانلود مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر – علوم اجتماعی – word

دانلود مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر
علوم اجتماعی
شامل ۶۰ صفحه با فرمت word
 
پیش گفتار ۱
مقدمه ۳
بخش یکم-عوامل اساسی ارتباط ۵

ارتباط۶
زبان۷
نماد۷
فرستنده- گیرنده۸
پیام۹
پارازیت(نوفه) ارتباط۱۰
مجرا(حامل ارتباط)۱۱
مجراهای غیر رسمی ارتباط۱۳
مجراهای رسمی ارتباط۱۵

۱۰٫ شبکه ارتباط ۱۷
بخش دوم- اشکال ارتباط

ارتباط درون فردی۱۸
ارتباط میان فردی (بین افراد)۱۹
ارتباط سازمانی۲۰
شایعه۲۱
ارتباط بینابین۲۲
ارتباط…

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *