نام فایل دانلودی: جزوه تنظیم شرایط کارشناسی

جزوه تنظیم شرایط کارشناسی

جزوه تنظیم شرایط کارشناسی

مقدمه :
از دوران قديم تامين انرژي مسئله بسيار مهمي براي جوامع بشري بوده است.درعصرحاضر با توجه به پيشرفتهاي صنعتي و تکنولوژيک که جايگاه بسيار مهمي رادرزندگي روزمره انسانهادارد،اهميت مسئله بنحو بارزتري تجلي مي نمايد.اما منابع رايج توليد انرژي که اکثرا تجديدناپذير مي باشند، بنابر تحقيقات دانشمندان تا اواخرقرن۲۱ به اتمام مي رسند. لذا ازدهه هاي پاياني قرن۲۰ منابع تجديدپذيرانرژي موردتوجه خاصي قرار گرفت.ازجمله دلايل ديگر توجه به منابع نوين…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *