نام فایل دانلودی: تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)…

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl)...

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)…

فهرست مطالب
فصل اول.. ۱
۱-۱مقدمه.. ۲
فصل دوم (کلیات فیزیکی آشکارسازها(۷
۲-۱ مقدمه. ۸
۲-۲ برهمکنش تابش با ماده.. ۸
۲-۳ برهمکنش ذرات باردار.. ۹
۲-۳-۱برهمکنش‌های کولنی.. ۹
۲-۳-۲گسیل تابش الکترومغناطیسی (تابش ترمزی).. ۱۰
۲-۴ برهمکنش فوتون با ماده.. ۱۱
۲-۴-۱اثر فوتوالکتریک.. ۱۲
۲-۴-۲پراکندگی کامپتون.. ۱۳
۲-۴-۳تولید زوج.. ۱۵
۲-۵ اصول پایه در آشکارسازی تابش.. ۱۶
۲-۶ آشکارسازهای سوسوزن.. ۱۷
۲-۷ لامپ تکثیر کننده ی فوتونی.. ۱۸
۲-۸ پيش تقويت کننده.. ۲۰
۲-۹ تقويت کننده.. ۲۱
۲-۱۰تحليلگر چند…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *