نام فایل دانلودی: تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان…

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان...

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده:۱
مقدمه۲
بیان مسئله :۳
سوالات :۴
فرضیات :۴
ضرورت و اهمیت تحقیق:۴
اهداف :۵
پیشینه و ادبیات تحقیق :۵
روش تحقیق :۶
محدودیت های تحقیق:۶
ساختار تحقیق :۶
فصل اول: روش های حل و فصل خصومات۸
مقدمه فصل اول :۹
۱-۱-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی :۱۱
۱-۱-۱-روش قضاء دولتی :۱۲
۱-۱-۲- روش سازش:۱۳
۱-۱-۳-روش داوری :۱۳
۱-۲-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی :۱۴
۱-۲-۱-روش های غیر حقوقی :۱۶
۱-۲-۲-روش های حقوقی :۱۶
۱-۲-۳-روش دیپلماتیک…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *