نام فایل دانلودی: بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده....

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

فهرست مطالب
 عنوان.. صفحه
چکیده…. ۱
مقدمه.. ۲
الف)بیان مسئله.. ۲
ب)سوالات تحقیق.. ۴
پ)فرضیات پژوهش.. ۴
ت) پیشینه تحقیق.. ۵
ث) روش تحقیق.. ۵
ج) اهدف پژوهش.. ۵
ح)ساختار تحقیق.. ۶
فصلاول:تعاریف و مفاهیم.. ۷
۱-۱تلویزیون های ماهواره ای.. ۸
۱-۲ تاریخچه ماهواره تلویزیونی .. ۸
۱-۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان .. ۱۱
۱-۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. ۱۳
۱-۴-۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه.. ۱۳
۱-۴-۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده .. ۱۴
۱-۴-۳ ماهواره های ارتباطی پخش…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *