نام فایل دانلودی: بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)…

بایستگی‌های فقه پویا  از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)...

بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)…

چکیده
این رساله با عنوان «بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)» و با هدف شناساندن فقه امامیه به عنوان فقهی پویا در همه‌ی اعصار به انجام رسیده است. در دنیای کنونی با پیشرفت علوم مختلف فقه نیز به عنوان علمی که در تمامی شئون زندگی مردم مسلمان جاری است باید همگام و همسو با علوم دیگر پیشرفت نماید.
روش استنباط احکام شرعی و شیوه‌های مختلف پاسخگویی سنتی با تکیه بر کتب و روش پیشینیان بوده است ولی آنچه به نظر…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *