تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوري اسلامي ایران در صحنه جهانی….

تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوري اسلامي ایران در صحنه جهانی....

تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوري اسلامي ایران در صحنه جهانی….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- بيان مسأله. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. ۴
۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۵
۱-۴- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. ۶
۱-۵- اهداف تحقيق. ۷
۱-۵-۱- اهداف کلی. ۷
۱-۵-۲- اهداف ویژه. ۷
۱-۶- سؤالات تحقیق. ۷
۱-۶-۱- سوال اصلی. ۷
۱-۶-۲-فرضیه اصلی. ۷
۱-۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی. ۷
۱-۸- شرح كامل روش تحقیق. ۱۰
۱-۹- بررسی و اندازه‌گیری متغیرها. ۱۰
۱-۱۰- روش و ابزار گردآوري داده‏ها. ۱۰
۱-۱۱- روش‌ها، ابزار تجزيه و…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *